Meijendel

Locatie


Meijendel is een duingebied gelegen ten Noorden van Den Haag, tussen Scheveningen en Wassenaar, en is onderdeel van Nationaal Park Hollandse Duinen. De naam is afgeleid van de centraal gelegen vallei waar van oudsher veel meidoorns groeien.

Geschiedenis


Rond het jaar 1000 is Meijendel ontstaan door door uitstuiving van grote stuifkuilen. De oudst bekende vermelding is op een kaart van Floris Jacobs uit 1602.

Sinds 1874 wordt Meijendel gebruikt voor de drinkwaterproductie. Hoewel hiervoor flinke kanalen zijn gegraven, heeft de waterwinning voor de natuur als voordeel dat verdere bebouwing kon worden tegengehouden. Om verdroging van de duinen te voorkomen wordt er sinds 1955 rivierwater geinfiltreerd in het gebied.

Natuur

Jun 12, 2017

Meijendel is gevarieerd. Het heeft rustige infiltratieplassen met een riet- en bosrijke omgeving, open zandvlaktes, dichte naaldbossen en een open toegang tot de zee. Door de afwisseling bevat het een rijke flora en fauna. Het behoort tot de top tien van meest vogelrijke natuurgebieden. Er leven veel vossen, konijnen en reeen.

Maar waarom...


...Meijendel als naam voor mijn website?

Het heeft mijn hart gewonnen. Met haar doolhof aan paadjes, stijgend en dalend. De afwisseling van plassen met de vele vogels, zandvlaktes met reeen en konijnen. En zelf bij de parkeerplaats kom je 's avonds opeens vossen tegen.

Probeer het zelf eens: kom een keer 's avonds in de lente of zomer. Het is dan rustig en de kans om dieren te spotten is groter. De lage zon geeft mooie warme lichten en lange schaduwen. En vaak is er die heerlijke avondgeur.